<Resultaat 1459 van 2074

>

p1Geloofd zij Jezus Christus Amen!
Zeer Eerweerde Heer,

Ik aanzie het als eene plicht U te bedanken voor de schoone verzen welke gij wel hebt willen maken voor mijne 25e verjaring van Overste[1] van dit klooster. Ik bid den Gever van alle goed uwe moeite mildelijk te willen vergelden.

Aanveerd, zeer Eerweerde Heer, ter zelfder tijde de beste groetenissen van uwe

p2Lieve Zuster[2] die, God dank, zeer welvarend is.

Weest zoo goed, zeer Eerweerde Heer, mijne eerbiedige groetenissen benevens deze mijner lieve medezusters te aanveerden en ons uwen zegen te geven.
Uwe dankbare dienares,
Zuster Bernarde Overste
Passchendaele, 22 Juli, 1892.

Noten

[1] Zuster Bernarde werd in 1867 overste van het klooster van de Zusters van Liefde in Passendale.
Danst en springt dat ‘t zeer in je gat zinkt. Zegt m. Me. te Ghistel als me klaagt van ‘t zeer Me.
[2] Florence Gezelle, de jongste zuster van Guido, trad in bij de Zusters van Liefde op 15/10/1873 en werd geprofest als zuster Colomba op 25/08/1875. Ze verbleef in verschillende vestigingen van de Zusters van Liefde, onder andere te Passendale. Zij was mogelijk de aanvrager van dit gedicht.
AsschevysterKeukemolZit in den hoek en eet het ålPoelcapelle

Register

Correspondenten

NaamVerschaeve, Marie; Bernarde (Zuster, Moeder)
Datums° Ardooie, 07/09/1835 - ✝ Passendale, 07/12/1907
GeslachtVrouwelijk
Beroepkloosterzuster; kloosteroverste
BioMarie Verschaeve werd op 7 september 1835 geboren in Ardooie als dochter van Bruno Verschaeve x Barbara Bourgois. Ze trad later toe tot de Zusters van Liefde in Heule, waar ze de kloosternaam zuster Bernarde kreeg. In 1867 werd ze benoemd tot overste van het bijhuis in Passendale. Vermoedelijk op verzoek van Guido Gezelles zus Florence, die ook lid was van dezelfde kloosterorde, schreef hij het gelegenheidsgedicht 'Eerweerde Moeder van' ter ere van haar 25-jarig jubileum als overste. Zuster Bernarde overleed te Passendale op 7 december 1907.
Relatie tot Gezellecorrespondent; gelegenheidsgedicht
NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Briefschrijver

NaamVerschaeve, Marie; Bernarde (Zuster, Moeder)
Datums° Ardooie, 07/09/1835 - ✝ Passendale, 07/12/1907
GeslachtVrouwelijk
Beroepkloosterzuster; kloosteroverste
BioMarie Verschaeve werd op 7 september 1835 geboren in Ardooie als dochter van Bruno Verschaeve x Barbara Bourgois. Ze trad later toe tot de Zusters van Liefde in Heule, waar ze de kloosternaam zuster Bernarde kreeg. In 1867 werd ze benoemd tot overste van het bijhuis in Passendale. Vermoedelijk op verzoek van Guido Gezelles zus Florence, die ook lid was van dezelfde kloosterorde, schreef hij het gelegenheidsgedicht 'Eerweerde Moeder van' ter ere van haar 25-jarig jubileum als overste. Zuster Bernarde overleed te Passendale op 7 december 1907.
Relatie tot Gezellecorrespondent; gelegenheidsgedicht

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamPassendale
GemeenteZonnebeke

Naam - persoon

NaamVerschaeve, Marie; Bernarde (Zuster, Moeder)
Datums° Ardooie, 07/09/1835 - ✝ Passendale, 07/12/1907
GeslachtVrouwelijk
Beroepkloosterzuster; kloosteroverste
BioMarie Verschaeve werd op 7 september 1835 geboren in Ardooie als dochter van Bruno Verschaeve x Barbara Bourgois. Ze trad later toe tot de Zusters van Liefde in Heule, waar ze de kloosternaam zuster Bernarde kreeg. In 1867 werd ze benoemd tot overste van het bijhuis in Passendale. Vermoedelijk op verzoek van Guido Gezelles zus Florence, die ook lid was van dezelfde kloosterorde, schreef hij het gelegenheidsgedicht 'Eerweerde Moeder van' ter ere van haar 25-jarig jubileum als overste. Zuster Bernarde overleed te Passendale op 7 december 1907.
Relatie tot Gezellecorrespondent; gelegenheidsgedicht

Naam - plaats

NaamGistel
GemeenteGistel
NaamPassendale
GemeenteZonnebeke
NaamPoelkapelle
GemeenteLangemark-Poelkapelle

Naam - instituut/vereniging

NaamCongregatie van de Zusters van liefde Heule, bijhuis Passendale
BeschrijvingDe Zusters van Liefde van Heule stichtten in 1865 een bijhuis (met parochieschool) in Passendale, dorp bij Ieper, deelgemeente Zonnebeke. Zuster Bernarde werd overste in 1867 tot aan haar overlijden in 1907.
Datering1865
Links[odis]

Titel - gedicht van Guido Gezelle

TitelEerweerde Moeder van
PublicatieVerzameld dichtwerk, deel VI, p. 262

Indextermen

Briefontvanger

Gezelle, Guido

Briefschrijver

Verschaeve, Marie

Correspondenten

Verschaeve, Marie
Gezelle, Guido

Naam - instituut/vereniging

Congregatie van de Zusters van liefde Heule, bijhuis Passendale

Naam - persoon

Verschaeve, Marie

Naam - plaats

Gistel
Passendale
Poelkapelle

Plaats van verzending

Passendale

Titel - gedicht van Guido Gezelle

Eerweerde Moeder van

Titel22/07/1892, Passendale, [Marie Verschaeve] (= Zuster Bernarde) aan [Guido Gezelle]
EditeurGuido Spyns; Universiteit Antwerpen
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2024
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
Verzender[Verschaeve, Marie]
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum22/07/1892
VerzendingsplaatsPassendale (Zonnebeke)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van toegevoegde notitie; (Zuster) Bernarde (= Marie Verschaeve)
Fysieke bijzonderheden
Drager enkel vel, 210x136
wit, vierkant geruit
papiersoort: 2 zijden beschreven, inkt
Staat volledig: enkel vel doorgesneden en opnieuw aan elkaar gekleefd
Toevoegingen op zijde 1 links in de bovenrand: Aan G. Gezelle; idem rechtsboven: 22/7 1892 (inkt, beide hand P.A.); idem linksonder: taalkundige notitie: Danst en springt // dat 't zeer in je // gat zinkt. // Zegt m. te Ghistel als me klaagt // van 't zeer; op zijde 2 rechtsboven: taalkundige notities: Asschevyster // Keukemol // Zit in den hoek en eet het ål // Poelcapelle (inkt, verticaal, beide hand G.G.)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief6533
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|12812
Inhoud
IncipitIk aanzie het als eene plicht
Samenvatting bedanking voor gelegenheidsgedicht 'Eerweerde Moeder van' voor het 25-jarig jubileum van Moeder Bernarde als overste van het klooster van Passendale (Verzameld dichtwerk, dl. VI, p.264)
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.