<Resultaat 1497 van 2182

>

p1
Eerw. Heer Gezelle

Ik verhaast my u myne beste en rechtzinnigste bedankingen te laten geworden oor de groote goedheid van het opstellen der schoone verzen gister ontvangen.

Waarlyk het is veel goedheid van Uwentwege, en ik had er my niet meer aan verwacht, trouwens uwe

u soms met de beste wille van de wereld aan al het gevraagde te voldoen, maar het is my zoo veel te aangenamer dat gy niettegenstaande al uw werk nog den tyd gevonden heeft iets knodig[1] aaneen te schakelen waarvoor myne vrouw en ik u altoos zeer dankbaar zullen zyn.

Wy hebben die geestige verzen reeds doen drukken[2] en zoohaast er een afdruksel zal gereed zyn, zullen wy het u zenden.

p2In afwachting u te komen in persoon bedanken, gelief te aanveerden Eerw Heer Gezelle de rechtzinnigste gevoelens van erkentenis en vreugde welke myne vrouw en ik U.Ed. toekomen

Uw zeer toegenegen dienaer
Jos. Van Heede Van Damme

Noten

[1] Knoddig (sic). Lachen was het hoofdthema van het huwelijksgedicht.
[2] Gedrukt als drieluik onder de titel: Op de blijde Bruiloft Van Jongvrouw Rosa Van Damme Verhuwelijkt met Mijnheer Joseph Van Heede te Kortrijk op den 22 Julij 1891. Bruges: Ve Victor Daveluy, 1891 (Guido Gezellearchief, nr. 1308). Het is niet duidelijk of Joseph Van Heede de aanvrager was of zijn beste vriend Jan Van Damme, de broer van Rosa. Zie brief van Jan Van Damme aan Guido Gezelle, xx/06-07/1891.
ge/klommel geneuk “geneuk, o. zonder mv. Bocht, fr. rebut, racaille. Geneuk van volk (gespuis, gepeupel). Ook van dingen ” (De Bo, L.L., Westvlaamsch idioticon, p.358) “geneuk, o. zonder mv. Bocht, fr. rebut, racaille. Geneuk van volk (gespuis, gepeupel). Ook van dingen ” (De Bo, L.L., Westvlaamsch idioticon, p.358)ge/pros, geneuk “geneuk, o. zonder mv. Bocht, fr. rebut, racaille. Geneuk van volk (gespuis, gepeupel). Ook van dingen ” (De Bo, L.L., Westvlaamsch idioticon, p.358) “geneuk, o. zonder mv. Bocht, fr. rebut, racaille. Geneuk van volk (gespuis, gepeupel). Ook van dingen ” (De Bo, L.L., Westvlaamsch idioticon, p.358)

Register

Correspondenten

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamVan Heede, Joseph Louis; Vanheede
Datums° Brugge, 01/09/1862 - ✝ 15/04/1935
GeslachtMannelijk
Beroepwinkelier; meester behanger
BioJoseph Louis was de zoon van meester behanger Eugène Charles Marie Dieudonné Vanheede en Romania Rosalie Delrue. Hij trouwde op 22 juli 1891 met Rosa Van Damme. Guido Gezelle schreef een huwelijksgedicht: "Rosa laat uw broeder spreken". Joseph was meester behanger en had een winkel in de Steenstraat te Brugge van tapijten, witgoed en gordijnen. Hij was goed bevriend met Jan Van Damme, de broer van Rosa. Het paar had drie kinderen. Na de dood van zijn eerste echtgenote hertrouwde hij met Paulina Adriana Van Wesemael.
Relatie tot Gezellecorrespondent; gelegenheidsgedicht
BronnenGuido Gezelle en de familie Van Damme, Maldegem: Standaert-Verbeke, 1983. Aangevulde overduk van Gezellania. Jg. 12 (1983), afl. 3-4

Briefschrijver

NaamVan Heede, Joseph Louis; Vanheede
Datums° Brugge, 01/09/1862 - ✝ 15/04/1935
GeslachtMannelijk
Beroepwinkelier; meester behanger
BioJoseph Louis was de zoon van meester behanger Eugène Charles Marie Dieudonné Vanheede en Romania Rosalie Delrue. Hij trouwde op 22 juli 1891 met Rosa Van Damme. Guido Gezelle schreef een huwelijksgedicht: "Rosa laat uw broeder spreken". Joseph was meester behanger en had een winkel in de Steenstraat te Brugge van tapijten, witgoed en gordijnen. Hij was goed bevriend met Jan Van Damme, de broer van Rosa. Het paar had drie kinderen. Na de dood van zijn eerste echtgenote hertrouwde hij met Paulina Adriana Van Wesemael.
Relatie tot Gezellecorrespondent; gelegenheidsgedicht
BronnenGuido Gezelle en de familie Van Damme, Maldegem: Standaert-Verbeke, 1983. Aangevulde overduk van Gezellania. Jg. 12 (1983), afl. 3-4

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamBrugge
GemeenteBrugge

Naam - persoon

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamVan Heede, Joseph Louis; Vanheede
Datums° Brugge, 01/09/1862 - ✝ 15/04/1935
GeslachtMannelijk
Beroepwinkelier; meester behanger
BioJoseph Louis was de zoon van meester behanger Eugène Charles Marie Dieudonné Vanheede en Romania Rosalie Delrue. Hij trouwde op 22 juli 1891 met Rosa Van Damme. Guido Gezelle schreef een huwelijksgedicht: "Rosa laat uw broeder spreken". Joseph was meester behanger en had een winkel in de Steenstraat te Brugge van tapijten, witgoed en gordijnen. Hij was goed bevriend met Jan Van Damme, de broer van Rosa. Het paar had drie kinderen. Na de dood van zijn eerste echtgenote hertrouwde hij met Paulina Adriana Van Wesemael.
Relatie tot Gezellecorrespondent; gelegenheidsgedicht
BronnenGuido Gezelle en de familie Van Damme, Maldegem: Standaert-Verbeke, 1983. Aangevulde overduk van Gezellania. Jg. 12 (1983), afl. 3-4
NaamVan Damme, Rosa
Datums° Kortijk, 03/09/1869 - ✝ Blankenberge, 27/11/1900
GeslachtVrouwelijk
BioRosa Marie Pauline Van Damme, was de dochter van de Brugs/Kortrijkse zilversmid Eugène Jacques Vincent Van Damme (Brugge, 1831-1915) en zijn echtgenote Natalia Francisca Serruys (Heule, 1836 - Brugge, 1911). Twee andere kinderen uit het gezin waren Jan (Jean-Baptiste) en Joseph. In Kortrijk was ze leidster van het door Gezelle geleide zondagspatronaat van de Katrientjes van de spinnerij van Goethals. Ze trouwde met Joseph Van Heede op 22 juli 1891. Gezelle die nauwe banden had met de familie schreef voor dit huwelijk het gedicht "Rosa laat uw' broeder spreken". De huwelijkszegen werd gegeven door broer Joseph Van Damme, surveillant-leraar te Kortrijk. Het paar had drie kinderen. Het jongste kind Margriet stierf na anderhalf jaar.
Relatie tot Gezellegelegenheidsgedicht; katrientjes
BronnenR. Lagrain, Guido Gezelle en de familie Van Damme, Maldegem: Standaert-Verbeke, 1983. Aangevulde overduk van Gezellania: 12 (1983) 3-4, p.81-121; R. Lagrain, Gezelle, dichter van de familie Van Damme. In: De Leiegouw, 26 (1984), p.171-184; M. Carlier, Een uniek poëziehandschrift van Anna Bijns in Brugs bezit. In: Boeken uit Brugge. Studies over Brugse boekgeschiedenis, Brugge, 2021, p.187-193

Titel - gedicht van Guido Gezelle

TitelRosa, laat uw' broeder spreken
PublicatieVerzameld dichtwerk, deel VI, p. 52

Indextermen

Briefontvanger

Gezelle, Guido

Briefschrijver

Van Heede, Joseph Louis

Correspondenten

Gezelle, Guido
Van Heede, Joseph Louis

Naam - persoon

Gezelle, Guido
Van Heede, Joseph Louis
Van Damme, Rosa

Plaats van verzending

Brugge

Titel - gedicht van Guido Gezelle

Rosa, laat uw' broeder spreken

Titel06/07/1892, Brugge, Joseph Louis Van Heede - Van Damme aan [Guido Gezelle]
EditeurLouise Snauwaert
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderVan Heede, Joseph Louis
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum06/07/1892
VerzendingsplaatsBrugge (Brugge)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van de aanhef.
Gepubliceerd ingedeeltelijk gepubliceerd door
Fysieke bijzonderheden
Drager 2 enkele vellen, enkel vel 1: 102x129 ; enkel vel 2: 103x131
wit, vierkant geruit
papiersoort: 2 zijden beschreven, inkt
Staat volledig: brief verknipt tot twee taalkundige fiches en gereconstrueerd met licht tekstverlies
Toevoegingen op zijde 1 in de linkermarge en op zijde 4 links: taalkundige notities: ge/klommel geneuk; ge/pros, geneuk (inkt, verticaal, beide hand G.G.)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief3586, geklommel + 3586, gepros
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|14809
Inhoud
IncipitIk verhaast my u myne beste
Samenvatting i.v.m. gedicht van Gezelle: "Rosa laat uw' broeder spreken:" (Verz. dichtw. dl.VI, p.53-55)
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.