<Resultaat 1809 van 2074

>

p1

Mon cher père.

Je compte venir vous

voir à neuf heure

Votre enfant

Hélènep2

Noten

Op de keerzijde van de brief staat een ‘flard’ van een gedicht uit de Brugse tijd in het Engels Klooster. (J. Boets, Gezelle terug thuis in Brugge, De priester Guido Gezelle en het Engels Klooster, 1999. In: catalogus Gezellejaar 1899-1999, p.34-35).

Register

Correspondenten

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamJanssens, Hélène; Soeur Louise
Datums° Sint-Niklaas, 22/09/1882 - ✝ Brugge, 09/04/1929
GeslachtVrouwelijk
Beroepkloosterzuster
BioHélène Janssens werd op 22 september 1882 geboren in Sint-Niklaas als vierde kind en tweede dochter van Paul Janssens de Varebeke (1856-1925) en Marie Anne Seghers (1859-1911). Haar grootvader, Theodoor Janssens (1825-1889), stond aan het hoofd van één van de grootste textielfabrieken in het Waasland, en haar vader Paul Janssens kwam uit interesse algauw in de leiding van het familiebedrijf terecht. Als fabrieksdirecteur was hij autoritair, als vader en grootvader minzaam. Samen met haar zus Maria studeerde Hélène in de jaren 1899-1900 aan het Engels klooster. Hierbij kregen ze godsdienstles van Guido Gezelle vanaf zijn benoeming in mei tot aan zijn dood in november 1999. Zus Maria zat toen in de hoogste klas en Hélène, die een jaartje lager zat, behaalde op de proclamatie van 1 augustus 1999 een eerste prijs godsdienst. Hélène werd postulante bij de Dochters van Liefde op 23 mei 1902 in Gent, en legde haar eerste geloften af in 1907. Ze verbleef onder meer in Korbeek-Lo (1903) en Gent (1905), en vanaf 16 april 1906 in het Huis ‘Maria Onbevlekt’ aan de Wijngaardplaats 1 te Brugge, waarin een weeshuis was ondergebracht. Ze woonde er haar verdere kloostertijd tot aan haar dood op 9 april 1929.
Relatie tot Gezelleleerling in Engels klooster; correspondent
Bronnen https://www.erfgoedforumbrugge.be/Wijngaardplaats,%20de%20Wezenschool%20Sint-Vincentius%20a%20Paolo,%20de%20Dochters%20van%20Liefde.html; Robert Lagrain, Gezelles Godsdienstlessen in het Engels Klooster; https://openjournals.ugent.be/gvg/article/69838/galley/194076/view/; https://www.brugge.be/brochure-open-0.monumentendag-2009 ; info via Arnold Van Dorpe, kleinzoon van zus Maria Janssens (o.a.stamboom, briefwisseling met Lagrain), en van de archivaris van de Dochters van Liefde.

Briefschrijver

NaamJanssens, Hélène; Soeur Louise
Datums° Sint-Niklaas, 22/09/1882 - ✝ Brugge, 09/04/1929
GeslachtVrouwelijk
Beroepkloosterzuster
BioHélène Janssens werd op 22 september 1882 geboren in Sint-Niklaas als vierde kind en tweede dochter van Paul Janssens de Varebeke (1856-1925) en Marie Anne Seghers (1859-1911). Haar grootvader, Theodoor Janssens (1825-1889), stond aan het hoofd van één van de grootste textielfabrieken in het Waasland, en haar vader Paul Janssens kwam uit interesse algauw in de leiding van het familiebedrijf terecht. Als fabrieksdirecteur was hij autoritair, als vader en grootvader minzaam. Samen met haar zus Maria studeerde Hélène in de jaren 1899-1900 aan het Engels klooster. Hierbij kregen ze godsdienstles van Guido Gezelle vanaf zijn benoeming in mei tot aan zijn dood in november 1999. Zus Maria zat toen in de hoogste klas en Hélène, die een jaartje lager zat, behaalde op de proclamatie van 1 augustus 1999 een eerste prijs godsdienst. Hélène werd postulante bij de Dochters van Liefde op 23 mei 1902 in Gent, en legde haar eerste geloften af in 1907. Ze verbleef onder meer in Korbeek-Lo (1903) en Gent (1905), en vanaf 16 april 1906 in het Huis ‘Maria Onbevlekt’ aan de Wijngaardplaats 1 te Brugge, waarin een weeshuis was ondergebracht. Ze woonde er haar verdere kloostertijd tot aan haar dood op 9 april 1929.
Relatie tot Gezelleleerling in Engels klooster; correspondent
Bronnen https://www.erfgoedforumbrugge.be/Wijngaardplaats,%20de%20Wezenschool%20Sint-Vincentius%20a%20Paolo,%20de%20Dochters%20van%20Liefde.html; Robert Lagrain, Gezelles Godsdienstlessen in het Engels Klooster; https://openjournals.ugent.be/gvg/article/69838/galley/194076/view/; https://www.brugge.be/brochure-open-0.monumentendag-2009 ; info via Arnold Van Dorpe, kleinzoon van zus Maria Janssens (o.a.stamboom, briefwisseling met Lagrain), en van de archivaris van de Dochters van Liefde.

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamBrugge
GemeenteBrugge

Naam - persoon

NaamJanssens, Hélène; Soeur Louise
Datums° Sint-Niklaas, 22/09/1882 - ✝ Brugge, 09/04/1929
GeslachtVrouwelijk
Beroepkloosterzuster
BioHélène Janssens werd op 22 september 1882 geboren in Sint-Niklaas als vierde kind en tweede dochter van Paul Janssens de Varebeke (1856-1925) en Marie Anne Seghers (1859-1911). Haar grootvader, Theodoor Janssens (1825-1889), stond aan het hoofd van één van de grootste textielfabrieken in het Waasland, en haar vader Paul Janssens kwam uit interesse algauw in de leiding van het familiebedrijf terecht. Als fabrieksdirecteur was hij autoritair, als vader en grootvader minzaam. Samen met haar zus Maria studeerde Hélène in de jaren 1899-1900 aan het Engels klooster. Hierbij kregen ze godsdienstles van Guido Gezelle vanaf zijn benoeming in mei tot aan zijn dood in november 1999. Zus Maria zat toen in de hoogste klas en Hélène, die een jaartje lager zat, behaalde op de proclamatie van 1 augustus 1999 een eerste prijs godsdienst. Hélène werd postulante bij de Dochters van Liefde op 23 mei 1902 in Gent, en legde haar eerste geloften af in 1907. Ze verbleef onder meer in Korbeek-Lo (1903) en Gent (1905), en vanaf 16 april 1906 in het Huis ‘Maria Onbevlekt’ aan de Wijngaardplaats 1 te Brugge, waarin een weeshuis was ondergebracht. Ze woonde er haar verdere kloostertijd tot aan haar dood op 9 april 1929.
Relatie tot Gezelleleerling in Engels klooster; correspondent
Bronnen https://www.erfgoedforumbrugge.be/Wijngaardplaats,%20de%20Wezenschool%20Sint-Vincentius%20a%20Paolo,%20de%20Dochters%20van%20Liefde.html; Robert Lagrain, Gezelles Godsdienstlessen in het Engels Klooster; https://openjournals.ugent.be/gvg/article/69838/galley/194076/view/; https://www.brugge.be/brochure-open-0.monumentendag-2009 ; info via Arnold Van Dorpe, kleinzoon van zus Maria Janssens (o.a.stamboom, briefwisseling met Lagrain), en van de archivaris van de Dochters van Liefde.

Titel - gedicht van Guido Gezelle

TitelDe wind die uit de stikken waait
PublicatieVerzameld dichtwerk, deel VII, p. 274

Indextermen

Briefontvanger

Gezelle, Guido

Briefschrijver

Janssens, Hélène

Correspondenten

Gezelle, Guido
Janssens, Hélène

Naam - persoon

Janssens, Hélène

Plaats van verzending

Brugge

Titel - gedicht van Guido Gezelle

De wind die uit de stikken waait

Titelxx/xx/[1899], [Brugge], Hélène [Janssens] aan [Guido Gezelle]
EditeurMiet Hubrechts
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
Verzender[Janssens, Hélène]
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatumxx/xx/[1899]
VerzendingsplaatsBrugge (Brugge)
AnnotatieAdressant en jaartal gereconstrueerd op basis van het "Verzameld dichtwerk" ; adressaat en plaats gereconstrueerd op basis van briefinhoud: geschreven in het Engels Klooster te Bruge.
Gepubliceerd indl. VII, p.274
Fysieke bijzonderheden
Drager papiersoort: 1p., potlood
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief1174
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|2127
Inhoud
IncipitJe compte venir vous
Tekstsoortbrief
TalenFrans
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.