<Resultaat 2070 van 2126

>

p1
Mon cher Père.

La bonne Mère des Soeurs étant morte[1] y aura-t-il moyen d avoir patronage demain soir[2] non sans doute; y aurait-il moyen d’avoir avant-midi une réponse à ce sujet, nous pourrions adresser un mot peut être a Mr Goethals pour la priere de prévenir les filles de la décision que p2vous prendrez à ce sujet. Mm Vandamme me quitte[3] elle me charge de tous ses compliments-bénédiction.

s.v.p. cher Père croyez-moi bien
votre enfant reconnaissante
A Demets

A la hâte

[4]p3

Noten

[1] Moeder Vincentia stierf op woensdag 19 november 1890.
[2] De Katrientjes vergaderden in de kloosterlokalen van de Zusters van Liefde, maar werden niet geleid door Zuster Vincentia of haar medezusters.
[3] Dit kan verwijzen naar haar besluit om naar Brugge te gaan. Ze was verloofd met de Bruggeling Joseph Vanheede, met wie ze zou trouwen op 22 juli 1891. Ze verliet daarna Kortrijk en het patronaat.
[4] Guido Gezelle schreef het gedicht op keerzijde van brief van Anna Demets aan Guido http://record:2154/
In het gedicht wordt dit ‘vij'-zes’.

Register

Correspondenten

NaamDemets, Anna
Datums° Kortrijk, 01/02/1842 - ✝ Kortrijk, 15/06/1909
GeslachtVrouwelijk
Beroepmodiste
BioAnna Demets werd geboren te Kortrijk op 1 februari 1842 als dochter van winkelier Adolphe Joseph Demets (Ronse, 02/03/1811 – Kortrijk, 28/09/1842) en Julie Pauline Ameye (1811 - Kortrijk, 15/09/1848). Het gezin had nog een dochter, Marie Demets. De ouders van Marie en Anna Demets overleden jong. De zusters Demets waren modistes en baatten een textielzaak uit in de Kortrijkse Persijnstraat. Anna bleef ongehuwd. Ze was één van de leidsters van het Kortrijkse fabriekspatronaat de Katrientjes dat gekoppeld was aan de spinnerij Linière de Courtrai waar Albéric Goethals directeur van was. Dit patronaat stond onder de geestelijke begeleiding van Guido Gezelle. Gezelle schreef ook gelegenheidsgedichten voor haar zoals 'Joufvrouw Anna'. Ze was verder lid van de Congregatie der Damen en Jufvrouwen van het klooster der Paulinen. Anna overleed te Kortrijk op 15 juni 1909 en woonde bij haar overlijden in de Kloosterstraat. Ze werd begraven in de Onze Lieve Vrouwekerk in Kortrijk.
Relatie tot GezelleKatrientjes; correspondent; gelegenheidsgedichten
NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Briefschrijver

NaamDemets, Anna
Datums° Kortrijk, 01/02/1842 - ✝ Kortrijk, 15/06/1909
GeslachtVrouwelijk
Beroepmodiste
BioAnna Demets werd geboren te Kortrijk op 1 februari 1842 als dochter van winkelier Adolphe Joseph Demets (Ronse, 02/03/1811 – Kortrijk, 28/09/1842) en Julie Pauline Ameye (1811 - Kortrijk, 15/09/1848). Het gezin had nog een dochter, Marie Demets. De ouders van Marie en Anna Demets overleden jong. De zusters Demets waren modistes en baatten een textielzaak uit in de Kortrijkse Persijnstraat. Anna bleef ongehuwd. Ze was één van de leidsters van het Kortrijkse fabriekspatronaat de Katrientjes dat gekoppeld was aan de spinnerij Linière de Courtrai waar Albéric Goethals directeur van was. Dit patronaat stond onder de geestelijke begeleiding van Guido Gezelle. Gezelle schreef ook gelegenheidsgedichten voor haar zoals 'Joufvrouw Anna'. Ze was verder lid van de Congregatie der Damen en Jufvrouwen van het klooster der Paulinen. Anna overleed te Kortrijk op 15 juni 1909 en woonde bij haar overlijden in de Kloosterstraat. Ze werd begraven in de Onze Lieve Vrouwekerk in Kortrijk.
Relatie tot GezelleKatrientjes; correspondent; gelegenheidsgedichten

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamKortrijk
GemeenteKortrijk

Naam - persoon

NaamDemets, Anna
Datums° Kortrijk, 01/02/1842 - ✝ Kortrijk, 15/06/1909
GeslachtVrouwelijk
Beroepmodiste
BioAnna Demets werd geboren te Kortrijk op 1 februari 1842 als dochter van winkelier Adolphe Joseph Demets (Ronse, 02/03/1811 – Kortrijk, 28/09/1842) en Julie Pauline Ameye (1811 - Kortrijk, 15/09/1848). Het gezin had nog een dochter, Marie Demets. De ouders van Marie en Anna Demets overleden jong. De zusters Demets waren modistes en baatten een textielzaak uit in de Kortrijkse Persijnstraat. Anna bleef ongehuwd. Ze was één van de leidsters van het Kortrijkse fabriekspatronaat de Katrientjes dat gekoppeld was aan de spinnerij Linière de Courtrai waar Albéric Goethals directeur van was. Dit patronaat stond onder de geestelijke begeleiding van Guido Gezelle. Gezelle schreef ook gelegenheidsgedichten voor haar zoals 'Joufvrouw Anna'. Ze was verder lid van de Congregatie der Damen en Jufvrouwen van het klooster der Paulinen. Anna overleed te Kortrijk op 15 juni 1909 en woonde bij haar overlijden in de Kloosterstraat. Ze werd begraven in de Onze Lieve Vrouwekerk in Kortrijk.
Relatie tot GezelleKatrientjes; correspondent; gelegenheidsgedichten
NaamGoethals, Alberik
Datums° Kortrijk, 02/05/1843 - ✝ Kortrijk, 22/05/1897
GeslachtMannelijk
Beroeptextielondernemer
BioAlberik Goethals was de zoon van de textielfabrikant Vincent-Bruno Goethals en Eugénie Danneel. Hij kocht in 1866 samen met een vennoot een spinnerij. Linière de Courtrai werd een van de belangrijkste textielbedrijven te Kortrijk. In 1886 trouwde hij met Clara Van Volsem, met wie hij zeven kinderen kreeg. In 1870 richtte hij het patronaat van de Katrientjes op. Van dit patronaat was Gezelle geestelijk directeur van 1875 tot 1899. Gezelle maakte tal van gedichten voor de Katrientjes en hun begeleiders. Alberik Goethals was ook een amateur-fotograaf.
Relatie tot Gezellecorrespondent; Katrientjes
NaamVan Damme, Rosa
Datums° Kortijk, 03/09/1869 - ✝ Blankenberge, 27/11/1900
GeslachtVrouwelijk
BioRosa Marie Pauline Van Damme, was de dochter van de Brugs/Kortrijkse zilversmid Eugène Jacques Vincent Van Damme (Brugge, 1831-1915) en zijn echtgenote Natalia Francisca Serruys (Heule, 1836 - Brugge, 1911). Twee andere kinderen uit het gezin waren Jan (Jean-Baptiste) en Joseph. In Kortrijk was ze leidster van het door Gezelle geleide zondagspatronaat van de Katrientjes van de spinnerij van Goethals. Ze trouwde met Joseph Van Heede op 22 juli 1891. Gezelle die nauwe banden had met de familie schreef voor dit huwelijk het gedicht "Rosa laat uw' broeder spreken". De huwelijkszegen werd gegeven door broer Joseph Van Damme, surveillant-leraar te Kortrijk. Het paar had drie kinderen. Het jongste kind Margriet stierf na anderhalf jaar.
Relatie tot Gezellegelegenheidsgedicht; katrientjes
BronnenR. Lagrain, Guido Gezelle en de familie Van Damme, Maldegem: Standaert-Verbeke, 1983. Aangevulde overduk van Gezellania: 12 (1983) 3-4, p.81-121; R. Lagrain, Gezelle, dichter van de familie Van Damme. In: De Leiegouw, 26 (1984), p.171-184; M. Carlier, Een uniek poëziehandschrift van Anna Bijns in Brugs bezit. In: Boeken uit Brugge. Studies over Brugse boekgeschiedenis, Brugge, 2021, p.187-193
NaamScheers, Cordula; Vincentia (zuster)
Datums° Meulebeke, 29/07/1814 - ✝ Kortrijk, 19/11/1890
GeslachtVrouwelijk
Beroepkloosterzuster; kloosteroverste
BioCordula Scheers werd geboren te Meulebeke op 29 juli 1814. Ze trad binnen bij de Zusters van Liefde van de Heilige Vincentius a Paulo te Kortrijk op 4 mei 1840, haar professie volgde op 11 augustus 1841. Haar kloosternaam was Zuster Vincentia. In 1877 ging ze over naar de zusters van Liefde van Kortrijk (afsplitsing van de zusters van Liefde van de Heilige Vincentius a Paulo van Kortrijk). Zuster Vincentia was er overste van de orde tussen 1877-1890. De zusters leidden het patronaat van de H. Germana (de zgn. Germaintjes) in de Capucijnenkerk. Guido Gezelle schreef verschillende gedichten voor haar gouden jubileum op 6 mei 1890 o.m. 'Met hand en hert vol liefde en troost' en 'Vincentia, wat schoone name'.
Links[odis]
Relatie tot Gezellegelegenheidsgedichten

Naam - instituut/vereniging

NaamKortrijkse Katrientjes
BeschrijvingAls onderpastoor in Kortrijk kreeg Gezelle in 1875 de leiding over de patronaatswerking voor de fabrieksmeisjes van de spinnerij Linière de Courtrai. Vanwege hun patroonheilige de H. Katharina werden ze de Katrientjes genoemd. Zij kwamen elke zondag- en feestdag bijeen voor ontspanning en onderwijs. De Katrientjes vergaderden wel in de kloosterlokalen van de Zusters van Liefde aan de Bersacques-Poort, maar werden niet geleid door Zuster Vincentia of haar medezusters. De officiële leiding lag bij G. Gezelle die bijgestaan werd door juffrouwen en dames uit de Kortrijkse burgerij. Gezelle schreef heel wat gedichten voor deze werkmeisjes en hun begeleidsters.
Datering1875

Titel - gedicht van Guido Gezelle

Titellk, de al oude verzenvinder
PublicatieVerzameld dichtwerk, deel V, p. 36

Indextermen

Briefontvanger

Gezelle, Guido

Briefschrijver

Demets, Anna

Correspondenten

Demets, Anna
Gezelle, Guido

Naam - instituut/vereniging

Kortrijkse Katrientjes

Naam - persoon

Demets, Anna
Goethals, Alberik
Van Damme, Rosa
Scheers, Cordula

Plaats van verzending

Kortrijk

Titel - gedicht van Guido Gezelle

lk, de al oude verzenvinder

Titel[19/11/1890 t.p.q. - 30/11/1890 t.a.q.], [Kortrijk], Anna Demets aan [Guido Gezelle]
EditeurJulien Vermeulen
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderDemets, Anna
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum[19/11/1890 t.p.q. - 30/11/1890 t.a.q.]
VerzendingsplaatsKortrijk (Kortrijk)
AnnotatieAdressaat en plaats gereconstrueerd op basis van briefinhoud ; datum gereconstrueerd op basis van contextuele gegevens: Zuster vincentia stierf op 19/11/1890 de brief is van kort na haar overlijden.
Fysieke bijzonderheden
Drager papiersoort: 1p., inkt
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief1192
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|2155
Inhoud
IncipitLa bonne Mère des Srs.
Tekstsoortbrief
TalenFrans
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.