<Resultaat 314 van 1736

>

p1+
Monseigneur,[1]

La Sœur Ce est partie jeudi dernier à 8hs du soir, en compagnie de sa Mère et de ses deux sœurs; elle est rentrée chez ses parents. Avant de quitter l’établissement, elle a demandé pardon à la supérieure et au directeur et a conservé un calme plat, pour ne pas dire stoïque.

Mr. Le Curé de St. Roch a conseillé à la Miss de ne pas la laisser entrer immédiatement à son service et d’attendre quelques semaines. Je tiens ce fait d’un vicaire de ville. Ce entrera, quoique l’on dise, à son service au 1er Avril prochain, le congé de la servante actuelle est intimé pour cette époque. Il est connu en ville que Ce quitte son couvent pour entrer au service de sa Miss; tant mieux!

Depuis que j’ai eu l’honneur de conférer avec votre Grandeur, j’ai appris que Mr. Geze avait demandé à une personne de la ville une somme de 3000 fr. à intérêt, pour les époux S. J’ai appelé mon imprudent et je l’ai réprimandé très vertement, surtout connaissant depuis peu de jours une autre imprudence à sa charge. Avant l’arrivée des S. en notre ville, il est allé un soir à l’hôtel des Armes de France, où était descendu une Dame, qui ne pouvait être que la Dame S[2] Je lui ai signalé le fait avant hier et l’ai assuré que ces imprudences sont trop connues. De là aveux et nouvelles promesses. Il m’a assuré qu’il ne va jamais chez les S.

Les frères Van Dale n’ont pas encore de confesseur extra-ordinaire pour remplacer Mr. Floor.

Agréez, Monseigneur, l’assurance de mon profond respect et de mon dévouement tout filial,

Vande Putte
Pastor Decanus

Noten

[1] Locatie origineel: Bibliotheek en Cultuurarchief van de Provincie West-Vlaanderen. Editie op basis van de publicatie: Luc Schepens, Guido Gezelle en de familie Smith. In: Gezellekroniek: 6 (1970), p.40
[2] Eind december 1872 zou Lady Smith naar Kortrijk gegaan zijn, waar Gezelle contact had met haar.

Register

Correspondenten

NaamFaict, Joannes Josephus
Datums° Leffînge, 22/05/1813 - ✝ Brugge, 04/01/1894
GeslachtMannelijk
Beroeppriester, professor, superior, erekanunnik, vicaris-generaal, coadjutor, bisschop
BioIn 1834 was J.J. Faict, zoon van Henri Faict, ,brouwer, en Marie Hellinck, laureaat van de retorica aan het kleinseminarie te Roeselare. Hij werd doctor in de theologie, wijsbegeerte en letteren. Op 09 juni 1838 werd hij te Brugge door Mgr. Boussen tot priester gewijd. Hij werd professor kerkgeschiedenis en wetenschappen (12/01/1839) en professor theologie (oktober 1840) aan het grootseminarie in Brugge. Vanaf augustus 1849 tot oktober 1856 was hij superior van het kleinseminarie te Roeselare. Hij werd erekanunnik (29/12/1853) en vicaris-generaal van Mgr. Malou op 18/10/1856. In september 1862 werd hij huisprelaat van paus Pius IX en op 25/02/1864 coadjutor van Mgr. Malou. Hij was bisschop van Brugge van 18/10/1864 tot aan zijn dood in 1894.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
Relatie tot Gezelleoverste, correspondent
BronnenBriefwisseling Engelsen
NaamVan De Putte, Ferdinand
Datums° Rumbeke, 18/03/1807 - ✝ Kortrijk, 08/02/1882
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; deken; historicus; filoloog
BioFerdinand Van de Putte, zoon van Joannes-Jacobus Van de Putte, handelaar, en Maria-Elisabeth Delebecque, werd bij de opstart van het Duinencollege te Brugge in 1834 studiemeester, later leraar wetenschappen en directeur (vanaf 1838). Van de Putte was medestichter van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge en bestuurslid tot aan zijn dood. Hij schreef heel wat bijdragen voor de Handelingen. In 1843 werd hij pastoor van Boezinge en in 1858 pastoor-deken van Sint-Bertinus in Poperinge. In 1866 werd hij pastoor-deken van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk en in 1872 van de Sint-Martinuskerk in Kortrijk. In 1872 bemiddelde hij om Gezelle over te plaatsen van Brugge naar Kortrijk.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
Relatie tot Gezellecorrespondent, lid van de Gilde van Sinte-Luitgaarde

Briefschrijver

NaamVan De Putte, Ferdinand
Datums° Rumbeke, 18/03/1807 - ✝ Kortrijk, 08/02/1882
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; deken; historicus; filoloog
BioFerdinand Van de Putte, zoon van Joannes-Jacobus Van de Putte, handelaar, en Maria-Elisabeth Delebecque, werd bij de opstart van het Duinencollege te Brugge in 1834 studiemeester, later leraar wetenschappen en directeur (vanaf 1838). Van de Putte was medestichter van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge en bestuurslid tot aan zijn dood. Hij schreef heel wat bijdragen voor de Handelingen. In 1843 werd hij pastoor van Boezinge en in 1858 pastoor-deken van Sint-Bertinus in Poperinge. In 1866 werd hij pastoor-deken van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk en in 1872 van de Sint-Martinuskerk in Kortrijk. In 1872 bemiddelde hij om Gezelle over te plaatsen van Brugge naar Kortrijk.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
Relatie tot Gezellecorrespondent, lid van de Gilde van Sinte-Luitgaarde

Briefontvanger

NaamFaict, Joannes Josephus
Datums° Leffînge, 22/05/1813 - ✝ Brugge, 04/01/1894
GeslachtMannelijk
Beroeppriester, professor, superior, erekanunnik, vicaris-generaal, coadjutor, bisschop
BioIn 1834 was J.J. Faict, zoon van Henri Faict, ,brouwer, en Marie Hellinck, laureaat van de retorica aan het kleinseminarie te Roeselare. Hij werd doctor in de theologie, wijsbegeerte en letteren. Op 09 juni 1838 werd hij te Brugge door Mgr. Boussen tot priester gewijd. Hij werd professor kerkgeschiedenis en wetenschappen (12/01/1839) en professor theologie (oktober 1840) aan het grootseminarie in Brugge. Vanaf augustus 1849 tot oktober 1856 was hij superior van het kleinseminarie te Roeselare. Hij werd erekanunnik (29/12/1853) en vicaris-generaal van Mgr. Malou op 18/10/1856. In september 1862 werd hij huisprelaat van paus Pius IX en op 25/02/1864 coadjutor van Mgr. Malou. Hij was bisschop van Brugge van 18/10/1864 tot aan zijn dood in 1894.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
Relatie tot Gezelleoverste, correspondent
BronnenBriefwisseling Engelsen

Plaats van verzending

NaamKortrijk
GemeenteKortrijk

Naam - persoon

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamSmith, Ernest Albin
Datums° Londen, 02/02/1844 - ✝ Brisbane, 21/12/1930
GeslachtMannelijk
VerblijfplaatsEngeland; Australië
BioEchtgenoot van Lucy Weguelin (Lady Smith) Het echtpaar slaagde er niet in een inkomen te verwerven dat hun hoge levensstandaard dekte. Daardoor kenden ze een zwervend bestaan, telkens schulden achterlatend. In 1872 verbleven ze te Brugge, waar ze Gezelle in opspraak brachten. Na Gezelles vertrek volgden ze hem begin 1873 naar Kortrijk, maar verlieten het land in de herfst van dat jaar. In 1874 ging het echtpaar uit elkaar. Ernest Smith emigreerde naar Australië.
Links[dbnl]
Relatie tot Gezellecorrespondent
BronnenBriefwisseling Engelsen
NaamVan De Putte, Ferdinand
Datums° Rumbeke, 18/03/1807 - ✝ Kortrijk, 08/02/1882
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; deken; historicus; filoloog
BioFerdinand Van de Putte, zoon van Joannes-Jacobus Van de Putte, handelaar, en Maria-Elisabeth Delebecque, werd bij de opstart van het Duinencollege te Brugge in 1834 studiemeester, later leraar wetenschappen en directeur (vanaf 1838). Van de Putte was medestichter van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge en bestuurslid tot aan zijn dood. Hij schreef heel wat bijdragen voor de Handelingen. In 1843 werd hij pastoor van Boezinge en in 1858 pastoor-deken van Sint-Bertinus in Poperinge. In 1866 werd hij pastoor-deken van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk en in 1872 van de Sint-Martinuskerk in Kortrijk. In 1872 bemiddelde hij om Gezelle over te plaatsen van Brugge naar Kortrijk.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
Relatie tot Gezellecorrespondent, lid van de Gilde van Sinte-Luitgaarde
NaamWeguelin, Lucy; Smith, Lucy; Lady Smith
Datums° Londen, 27/10/1844
GeslachtVrouwelijk
VerblijfplaatsEngeland
BioHuwde Ernest Albin Smith. Kwam met haar gezin naar Brugge (ingeschreven op 6/2/1872). Hun kinderen waren Spencer Francis (°Londen, 2/7/1863 of 1864), Cecile-Ernest (°Londen, 19/2/1866 of 1868), Edith-Cathare ( °Londen, 1/6/1866 of 1869) en later Liliane ("Brugge, 14/5/1872 - Brugge, 22/7/1872) en Mathilde ("Bath, 1873). Reisde via Londen naar Bath (eind 1873) met haar ernstig zieke man. Hertrouwde met Charles Bertran (°Norwide, 1849). Op 10/12/1880 woonden ze opnieuw te Brugge met uitzondering van de twee oudste kinderen, komende uit Liverpool maar uitgebreid met Charles jr. ( °Ramsgate, 1877) en Hilda ( 'Brighton, 1878). Vertrok na 30/4/1881 naar het buitenland.
BronnenBriefwisseling Engelsen
NaamFloor, Henricus
Datums° Krombeke, 18/08/1828 - ✝ Kortemark, 18/04/1884
GeslachtMannelijk
Beroeppriester
BioHenricus Floor, zoon van Ferdinandus, secretaris, en Maria Coene, werd, samen met Guido Gezelle, tot priester gewijd te Brugge op 10.06.1854.Hij was eerst onderpastoor te Kortrijk, en er later geestelijk directeur van de zusters van de H. Familie en tevens van de Zwarte Zusters (Sint-Jozefshospitaal). Hij was ook biechtvader bij de Broeders Van Dale.Op 27/11/1872, kort na Gezelles overplaatsing naar Kortrijk werd hij tot pastoor benoemd in Klerken.Op 27/05/1875 werd hij pastoor te Kortemark, waar hij in zijn pastorie overleed.
Links[odis]
NaamMarie Constance (Zuster)
GeslachtVrouwelijk
BioZuster Marie Constance was religieuze in het klooster van de Zusters van Sint-Nicolaas te Kortrijk. Zij verliet dit klooster en ging inwonen bij Miss Johnson. Deze laatste was een Ierse non die eveneens haar klooster verlaten had en reeds in 1871 te Kortrijk bij de Damen van Sint-Nicolaas verbleef, en contact had met Mgr. Faict. Op bevel van de bisschop werd druk uitgeoefend op Soeur Constance opdat zij een verklaring zou ondertekenen waarbij zij afzag van schadevergoeding voor het gepresteerde werk, en op Miss Johnson opdat zij zou afzien van haar plan om Soeur Constance bij haar in dienst te nemen. Alle moeite was tevergeefs, zoals blijkt uit een brief van Deken Vande Putte. Op 5 maart intslaat Mgr. Faict Constance van haar geloften van gehoorzaamheid en armoede, mar niet van haar gelofte van eeuwige zuiverheid.
BronnenSchepens 1970, p.39-40
NaamJohnson, Miss
GeslachtVrouwelijk
BioMiss Johnson was een Ierse non die haar klooster verlaten had en reeds in 1871 te Kortrijk bij de Damen van Sint-Nicolaas verbleef. Een van de zusters verliet in 1873 het klooster om bij Miss Johnson privé te gaan inwonen.
BronnenSchepens 1970, p.39-40

Naam - plaats

NaamKortrijk
GemeenteKortrijk

Titel12/03/1873, Kortrijk, Ferdinand Van De Putte aan Joannes Josephus Faict
EditeurPublicatie
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2020
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
VerzenderVan De Putte, Ferdinand
Ontvanger[Faict, Joannes Josephus]
Verzendingsdatum12/03/1873
VerzendingsplaatsKortrijk (Kortrijk)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van de publicatie; locatie origineel: Erfgoedbibliotheek Westflandrica (Kortrijk)
Gepubliceerd inGuido Gezelle en de familie Smith / door Luc Schepens. - in: Gezellekroniek. - Jrg. 6 (1970), p.40
Fysieke bijzonderheden
Staat volledig
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsKortrijk
BewaarplaatsErfgoedbibliotheek Westflandrica (Kortrijk)
ID GezellearchiefBibliotheek en Cultuurarchief van de Provincie West-Vlaanderen
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|25887
Inhoud
IncipitLa Sœur Ce est partie jeudi dernier à 8hs du soir, en compagnie de sa Mère et de ses deux
Tekstsoortbrief
TalenFrans
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.