<Resultaat 393 van 2074

>

p1
Jufvrouw Camille Dumolin
St.’ Jans plaets
Brugge.
 
p2
Jufvrouw Camille[1]

zijt zoo goed dezen brief te willen beandigen aen mijn broeder Guido ik zende hem niet geerne naer zijn huis. hij zoude kunnen verdoolen en hem niet gegeven worden.

ik hope dat gij in goede gezondheid zijt en paulintje ook

Uwe vriendin
Florence Gezelle

Noten

[1] Deze brief werd verstuurd samen met de brief van Florence Gezelle aan Guido Gezelle van 30/07/1872. Ze bevat instructies om de brief van Florence persoonlijk aan haar broer te gaan afgeven uit vrees dat de meid Stéphanie Hendryckx die zou kunnen onderscheppen. De moeilijkheden met Stéphanie Hendryckx zijn uit de biografische verhalen bekend.

Register

Correspondenten

NaamDumolin, Camilla Constantia; Dumolin, Camille
Datums° Vladslo, 06/07/1807 - ✝ Brugge, 21/06/1886
GeslachtVrouwelijk
Beroephandelaar
BioCamilla Constantia Dumolin werd geboren op 6 juli 1807 in Vladslo. Ze woonde bij weduwe Theodora Reyngout-Van Poucke (vermoedelijk haar tante), die op het Sint-Jansplein 7 te Brugge een wijnhandel had. In 1860 nam ze de zaak over tot haar dood op 21 juni 1886. Ze bleef ongehuwd. Gezelle ging vaak eten op het plein, ook wel de Kiekenmarkt genoemd, en was een frequent bezoeker van de wijnhandel (zie briefwisseling met Leopold Slosse). Florence Gezelle liet via haar de post aan Guido Gezelle bezorgen zodat ze niet onderschept werd door de meid Stéphanie Hendryckx.

Briefontvanger

NaamDumolin, Camilla Constantia; Dumolin, Camille
Datums° Vladslo, 06/07/1807 - ✝ Brugge, 21/06/1886
GeslachtVrouwelijk
Beroephandelaar
BioCamilla Constantia Dumolin werd geboren op 6 juli 1807 in Vladslo. Ze woonde bij weduwe Theodora Reyngout-Van Poucke (vermoedelijk haar tante), die op het Sint-Jansplein 7 te Brugge een wijnhandel had. In 1860 nam ze de zaak over tot haar dood op 21 juni 1886. Ze bleef ongehuwd. Gezelle ging vaak eten op het plein, ook wel de Kiekenmarkt genoemd, en was een frequent bezoeker van de wijnhandel (zie briefwisseling met Leopold Slosse). Florence Gezelle liet via haar de post aan Guido Gezelle bezorgen zodat ze niet onderschept werd door de meid Stéphanie Hendryckx.

Plaats van verzending

NaamHeule
GemeenteKortrijk

Naam - persoon

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamHendryckx, Stéphanie
Datums° Brugge, 15/09/1839 - ✝ Loppem, 03/07/1898
GeslachtVrouwelijk
Beroepkantwerkster; dienstmeid
BioStéphanie Hendryckx werd geboren te Brugge op 15 september 1839 als dochter van Joannes Hendryckx en Eugenia vander Straete. Ze woonde bij haar ouders in de Rodestraat 12 te Brugge. Ze was kantwerkster, maar had veel oogproblemen. Ze ging aan de slag als dienstmeid bij Guido Gezelle en veroorzaakte er veel problemen door geroddel en diefstal. Zelfs Gezelles post was er onveilig. Gezelles zus Louise zal Stéphanie in augustus 1872 buiten smijten. Door haar reputatie kan ze daarna nog moeilijk werk vinden als dienstmeid. Zo staat Stéphanie in het bevolkingsregister opnieuw geregistreerd als kantwerkster. Ze verhuisde verschillende malen binnen Brugge om op 5 maart 1898 naar Loppem te verhuizen. Ze bleef ongehuwd.
Relatie tot Gezelledienstmeid Gezelle; correspondent
Bronnen https://www.archiefbankbrugge.be/ ; bevolkingsregister Rodestraat 12; Rijksarchief
NaamDumolin, Camilla Constantia; Dumolin, Camille
Datums° Vladslo, 06/07/1807 - ✝ Brugge, 21/06/1886
GeslachtVrouwelijk
Beroephandelaar
BioCamilla Constantia Dumolin werd geboren op 6 juli 1807 in Vladslo. Ze woonde bij weduwe Theodora Reyngout-Van Poucke (vermoedelijk haar tante), die op het Sint-Jansplein 7 te Brugge een wijnhandel had. In 1860 nam ze de zaak over tot haar dood op 21 juni 1886. Ze bleef ongehuwd. Gezelle ging vaak eten op het plein, ook wel de Kiekenmarkt genoemd, en was een frequent bezoeker van de wijnhandel (zie briefwisseling met Leopold Slosse). Florence Gezelle liet via haar de post aan Guido Gezelle bezorgen zodat ze niet onderschept werd door de meid Stéphanie Hendryckx.
NaamAllaert, Pauline
Datums° Aalter, 01/11/1835
GeslachtVrouwelijk
BioPauline Allaert was de inwonende dienstmeid bij juffrouw Camilla Dumolin, die een wijnhandel had op het Sint-Jansplein te Brugge. Ze was een kennis van Florence Gezelle.

Naam - plaats

NaamBrugge
GemeenteBrugge

Titel[30/07/1872], [Heule], Florence Gezelle (= Zuster Colombe) aan Camilla Constantia Dumolin
EditeurPiet Couttenier
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderGezelle, Florence
OntvangerDumolin, Camilla Constantia
Verzendingsdatum[30/07/1872]
VerzendingsplaatsHeule (Kortrijk)
AnnotatieDatum gereconstrueerd op basis van de toegevoegde notitie; plaats gereconstrueerd op basis van contextuele gegevens.
Fysieke bijzonderheden
Drager dubbel vel, 212x138
wit
papiersoort: 1 zijde beschreven; zijde 4 met adres, inkt
Staat volledig
Vormelijke bijzonderheden zijde 4 tot omslag gevouwen
op adreszijde: weggescheurde sluitingen en postzegel, afgestempeld
de brief is een bijlage bij de brief van Florence Gezelle aan Guido Gezelle 30/07/1872 (Aanw. 448)
Toevoegingen op zijde 1 links in de bovenrand: Aan Mej. Cam. Dumolin ; idem rechts: (30/07 1872) (inkt, beide hand P.A.) ; op zijde 4 rechtsboven: twee? namen met vermelding Roeselare (potlood, verticaal, hand G.G.?)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID GezellearchiefAanw. 439
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|26695
Geschiedenis 27/02/2018, Antwerpen: Teruggave familiebrieven UA
Inhoud
IncipitZijt zo goed dezen brief te willen
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.